„DZIELMY FASCYNACJE NASZYCH DZIECI – DLA NAS, DOROSŁYCH, TO SZANSA, ŻEBY JESZCZE RAZ DOŚWIADCZYĆ, ŻE «ŚWIAT SIĘ CIĄGLE ZACZYNA».

DLA NICH, TO SZANSA SPOTKANIA NAS W ŚWIECIE TECHNIKI, W KTÓRYM NIE MUSZĄ BYĆ SAMOTNE”.

G. Leszczyński

SZKOLNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW - ZARÓWNO KLAS MŁODSZYCH, JAK I KLAS 4-8 DO WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK.
PAMIĘTAJCIE :) KSIĄŻKI CZEKAJĄ NA WAS :)

wtorek, 10 września 2013

Lektury w gimnazjum

   W dniu 29 sierpnia 2008 r. wprowadzono nowelizację rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).  Ma ona na celu ograniczenie wykazu lektur obowiązkowych na rzecz zwiększenia swobody nauczycieli w doborze utworów literackich.
W rozporządzeniu podano przykładowe tytuły lektur (zob. niżej).  Nauczyciel, biorąc po uwagę zdolności i zainteresowania uczniów, sam wybierze lektury, które powinni oni poznać. Będzie mógł także wybrać inne utwory, nieuwzględnione w proponowanych wykazach. Chodzi o to, by rozbudzić zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży.
     http://www.projektsukces.pl/czytanie_wstep.html                         

Klasa I

  Utwory literatury światowej
 1. Biblia (fragmenty, tekst w podręczniku)
 2. J. Bedier – Pieśń o Rolandzie (tekst w podręczniku)
 3. Ch. Dickens – Opowieść wigilijna  
 4. E. Hemingway – Stary człowiek i morze
 5. http://szybkieczytanieblog.pl
  Utwory literatury polskiej
 1. A. Fredro – Zemsta
 2. J. Kochanowski – Fraszki (tekst w podręczniku)
 3. I. Krasicki – Bajki; Satyry (tekst w podręczniku)
 4. A. Mickiewicz – Bajki (tekst w podręczniku)
 5. St. Mrożek – Wesele w Atomicach
 6. J. Parandowski – Mitologia
 7. H. Sienkiewicz –Krzyżacy (fragmenty)
                                                                                                                      
Klasa II

  Utwory literatury światowej
 1. Biblia (fragmenty, tekst w podręczniku)
 2. A.de Saint – Exupery – Mały Książę
 3. E. Hemingway – Stary człowiek i morze
 4. Homer – Iliada, Odyseja. (fragmenty)
 5. Sofokles – Antygona 
 6. W.Szekspir - Romeo i Julia
  Utwory literatury polskiej
 1. J. Kochanowski – Treny
 2.  J.Słowacki - Balladyna
 3.  St. Żeromski – Syzyfowe prace
 4. B. Prus - Kamizelka, Katarynka
 5. A. Kamiński – Kamienie na szaniec
 6. A. Mickiewicz – Pan Tadeusz
 7. H. Sienkiewicz – Krzyżacy, Latarnik 
 8. B.Prus - Faraon 
 9. M. Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego
 10.  J. Iwaszkiewicz – Ikar  
    Wybrany utwór detektywistyczny

       A.Christie – Dwanaście prac Herkulesa
             lub Dziesięciu małych Murzynków ( I nie było już nikogo).


Klasa III

 Utwory literatury światowej
 1. Biblia (fragmenty, tekst w podręczniku)
 2. Platon – Uczta (tekst w podręczniku)
 3. Sofokles – Antygona
 4. Molier – Skąpiec, Świętoszek
 5. W.Szekspir - Romeo i Julia 
 6. J. R. R. Tolkien – Władca Pierścieni
 Utwory literatury polskiej
  1. J.Słowacki – Balladyna
  2. P. Huelle – Weiser Dawidek (tekst w podręczniku)
  3. A. Mickiewicz - Ballady i romanse (fragmenty,tekst w podręczniku))
  4. J. Kochanowski – Psalmy (tekst w podręczniku)
  5. B. Prus – Z legend dawnego Egiptu
  6. B. Prus - Kamizelka, Katarynka
  7. A. Mickiewicz – Reduta Ordona (tekst w podręczniku)
  8. Cz. Miłosz – Dolina Issy (tekst w podręczniku)
  9. Sł. Mrożek – wybrane opowiadania w podręczniku
  10. R. Kapuściński – fragm. wybranej książki, np. Cesarz (fragmenty)
  11. A. Sapkowski – wybrany utwór 
  12. St. Lem – wybrane opowiadanie z Dzienników  gwiazdowych
  13. W. Gombrowicz Ferdydurke (tekst w podręczniku)

       Wybrana powieść współczesna z literatury światowej
        J. Gaarder – Świat Zofii
        E. E. Schmitt – Oskar i pani Róża

       

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz